Agent FBI. Sprawdź, czy mógłbyś nim zostać?

Stany Zjednoczone mają rozbudowany system agencji rządowych zajmujących się przestępstwami. Jedną z najbardziej znanych jest FBI. Czym zajmują się te służby specjalne w USA i czy ich działalność wykracza poza Amerykę? Agent FBI to profesja, która na całym świecie budzi duże zainteresowanie. Chcesz sprawdzić, czy mógłbyś nim zostać?

FBI jest skrótem od nazwy „Federal Bureau of Investigation”, czyli jest to Federalne Biuro Śledcze. Stanowi ono amerykańską agencję śledczą, która zajmuje się dbaniem o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Działa jako federalny organ ścigania i podejmuje się śledztw nad przestępstwami wykraczającymi poza jeden stan.

Początki FBI sięgają 1908 roku, kiedy to powstało Bureau of Investigation – w skrócie BOI. Jego zadaniem było wówczas zwalczanie przestępstw związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, ale i jednocześnie zapewnienie Amerykanom bezpieczeństwa zewnętrznego.

W 1935 roku BOI zostało przemianowane na FBI. Struktura FBI jest ściśle określona. Na jej czele stoi dyrektor, którego kadencja trwa 10 lat. Mianuje go prezydent USA. Ważne stanowiska w FBI zajmują też szef gabinetu, zastępca dyrektora oraz wyznaczeni agenci specjalni (SAC).

FBI w Polsce

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że agenci FBI działają również i na terenie Polski. Istnieje nawet oddział FBI w Polsce. Agenci posługują się sprzętem detektywistycznym, nie tylko takim jak podsłuchy czy aplikacje do śledzenia poczty elektronicznej.

Zasadniczo metody śledcze FBI i innych służb opierają się na urządzeniach elektronicznych i internecie, a śledczy także i w Polsce analizują nawet frazy wpisywane w wyszukiwarki przez Polaków. Alarmujące wyrażenia są przechwytywane przez system, a agenci sprawdzają takie wskazania. Bronią FBI są nowoczesne metody inwigilacji. Komputery i telefony podejrzanych są na podsłuchu lub są monitorowane. Agenci tropią afery korupcyjne w amerykańskich i polskich firmach.

Kto może pracować w FBI?

Okresowo FBI na swoich stronach internetowych ogłasza rekrutację nowych pracowników. Jak zostać agentem FBI? Biuro zatrudnia między innymi kandydatów na stanowisko agenta dochodzeniowego – Special Agent FBI.

Do obowiązków agentów FBI należy najogólniej prowadzenie dochodzeń w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz egzekwowanie ponad 300 praw federalnych.

Agent FBI. Co robi i jak nim zostać

Praca agenta, określana jako stymulująca, ekscytująca i satysfakcjonująca, koncentruje się m.in. na walce: z terroryzmem, z obcym wywiadem, z przestępstwami informatycznymi, ze zorganizowaną przestępczością oraz z przestępstwami urzędniczymi, z korupcją urzędników publicznych, łapówkarstwem, z przestępstwami finansowymi, z pogwałceniem praw obywatelskich gwarantowanych na mocy konstytucji, z rabunkami w bankach, z szantażem i wymuszaniem haraczy, z uprowadzeniami oraz z przemytem i handlem narkotykami.

FBI zajmuje się też ściganiem zbiegów, zwalczaniem przestępstw związanych z przekraczaniem granic stanów, a także piractwem w eterze.

Agent FBI. Czytaj ogłoszenia

Biuro śledcze poszukuje co pewien czas kandydatów do pracy mających różnorodne przygotowanie zawodowe. Aktualnie wśród najbardziej poszukiwanych przez FBI specjalistów są:  informatycy, inżynierowie elektrycy i mechanicy, naukowcy z przygotowaniem do pracy w laboratorium, dyplomowani księgowi, prawnicy z uprawnieniami adwokata, pracownicy organów ścigania oraz wojskowi i piloci.

Mile widziani są kandydaci władający językami obcymi. Wśród obecnie preferowanych języków wymienione są:  hiszpański, somalijski, chiński, mandaryński, koreański, arabski i rosyjski.

Agent FBI. Warunki dokładnie określone

Osoba ubiegająca się o pracę w charakterze agenta FBI musi spełniać następujące warunki:

– być obywatelem USA

– mieć ukończone 23 lata, ale nie więcej niż 37 w chwili przyjęcia do pracy, ale wymóg ten nie obowiązuje oficerów federalnych organów ścigania oraz weteranów sił zbrojnych

– posiadać stopień bakałarza akredytowanej uczelni wyższej (college’u lub uniwersytetu)

– mieszkać w USA  przez trzy z ostatnich pięciu lat, ale wymóg ten nie obowiązuje osób zatrudnionych przez rząd federalny na placówkach zagranicznych oraz  członków sił zbrojnych na służbie w zagranicznych bazach wojskowych, a także wpółmałżonków tych ostatnich

– posiadać ważne prawo jazdy i przynajmniej sześć miesięcy doświadczenia w prowadzeniu samochodu

Kandydaci do pracy w FBI powinni też posiadać trzy lata doświadczenia zawodowego w wymiarze pełnoetatowym (co najmniej 36 godzin tygodniowo), ale wymóg ten nie obowiązuje m.in.: informatyków różnych specjalności, osób ze znajomością języków obcych, które uzyskały wysokie noty z języków na teście FBI (wynik 3 lub wyżej), a także byłych stypendystów FBI, którzy odbyli staż z wyróżnieniem (3,0 GPA) oraz prawników i osoby posiadające stopnie naukowe magistra i doktora wraz z dwuletnim doświadczeniem zawodowym.

Ubiegający się o zatrudnienie w FBI muszą też zaliczyć test sprawności fizycznej.

Źródło: dziennikzwiazkowy.com, gospy.pl.