Co jest celem dożywotniego pozbawienia wolności?

Celem kary dożywotniego pozbawienia wolności jest między innymi poprawa i rehabilitacja sprawcy przestępstwa. Czy nawet jego przywrócenie do życia w społeczeństwie.

Kara ta musi być wykonana według ściśle określonych zasad. Wśród nich możemy wyróżnić między innymi indywidualizację polegającą na takim doborze środków i metod do pracy ze skazanym, które będą uwzględniały jego słabe i mocne strony, potrzeby i właściwości. Jednocześnie zwiększając szanse na osiągnięcie poprawczego celu kary. Inną zasadą wykonywania kary dożywocia jest normalizacja, czyli zbliżenie i upodobnienie więziennego życia do życia ludzi wolnych. Przykładem realizacji tej zasady może być chociażby utrzymywanie kontaktu ze światem zewnętrznym, podjęcie nauki czy praca. Odpowiedzialność, ochrona i bezpieczeństwo czy brak segregacja więźnia, czyli zakaz umieszczania w izolacji od społeczności więziennej – to kolejne z zasad, które określają jednocześnie prawa skazanego na dożywocie.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności

Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest najsurowszą karą w polskim kodeksie karnym. Nie zawsze jednak nią była. Jej historia jest nieco zawiła. Tak, jak życiorysy osób na nią skazanych. Ich wina może nie pozostawiać żadnych wątpliwości, ale czas najwyższy rozwiać te, które może budzić sama kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Ostatni rok to czas ogromnych zmian przestępczości i zachowań społecznych. Polskie sądy orzekają coraz mniej tych najsurowszych kar – w 2020 roku zapadło „tylko” 20 wyroków skazujących na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tylko, ponieważ kilkanaście lat temu było ich o kilkadziesiąt więcej. A jak to jest z tym dożywociem? Za co można zostać skazanym najwyższym wyrokiem kary w Polsce, a jak skazuje się za granicą? Jakie prawa i obowiązki mają „dożywotniacy”? W końcu – czego nie wiemy o karze dożywotniego pozbawienia wolności?

Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest poniekąd substytutem kary śmierci. Co do zasady, momentem jej zakończenia jest śmierć skazanego. Nie zawsze oznacza ona jednak pobyt za kratkami do ostatnich dni życia. Jej słuszność budzi mnóstwo kontrowersji i stawia wiele pytań. Niemniej na celu ma reintegrację społeczną sprawcy, a jednocześnie ma służyć wyeliminowaniu jednostki z życia w społeczeństwie. Za jej powód uznaje się konieczność ochrony ludzkiego życia, a  wydawana jest w imieniu potencjalnych ofiar.

Interesuje Cię dożywotnie pozbawienie wolności? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne 3/20201 (tekst Anny Rychlewicz pt. „Dożywocie bez tajemnic”). Cały numer do kupienia TUTAJ.