Dożywotnie pozbawienie wolności -ciekawostki

Kara dożywotniego pozbawienia wolności określana bywa mianem kary eliminacyjnej. Tymczasem jej zasądzenie nie musi oznaczać pozbawienia wolności do końca życia. Osoby skazane na dożywotnie pozbawienie wolności mogą skorzystać z prawa łaski, którym dysponuje Prezydent RP na podstawie art. 139 Konstytucji RP.

Według ustawy: „Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego”, a jego istotą jest: „całkowite lub częściowe uwolnienie skazanego od skutków karnych prawomocnego wyroku sądu”. Celem postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie przesłanek mówiących o nadmiernej dolegliwości kary, które zaistniały w życiu skazanego już po wydaniu wyroku.

     Ustawodawca dopuszcza także możliwość warunkowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 25 lat kary. Jest to czas rehabilitacji. W oczach opinii publicznej ma zaspokoić społeczne poczucie sprawiedliwości za popełnioną zbrodnię. Jednocześnie dać szansę skazanemu na normalny powrót do społeczeństwa. W przypadku warunkowego zwolnienia, sprawca pozostaje pod obligatoryjną kontrolą państwa przez 10 lat próby.

Dożywotnie pozbawienie wolności

Kara dożywotniego pozbawienia wolności, tak jak kiedyś kara śmierci, rodzi wiele pytań, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. Czy istnieje życie po dożywociu? Czy jest sens pozbawiać człowieka wolności do ostatnich dni jego życia? Jakie jest cel kary dożywotniego pozbawienia wolności? Jedni mówią, że „dożywotniacy” przecież nie mają nic do stracenia. Inni – że dożywocie wcale nie oznacza całego życia za kratkami.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest najsurowszą karą w polskim kodeksie karnym. Nie zawsze jednak nią była. Jej historia jest nieco zawiła. Tak, jak życiorysy osób na nią skazanych. Ich wina może nie pozostawiać żadnych wątpliwości, ale czas najwyższy rozwiać te, które może budzić sama kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Ostatni rok to czas ogromnych zmian przestępczości i zachowań społecznych. Polskie sądy orzekają coraz mniej tych najsurowszych kar – w 2020 roku zapadło „tylko” 20 wyroków skazujących na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tylko, ponieważ kilkanaście lat temu było ich o kilkadziesiąt więcej. A jak to jest z tym dożywociem? Za co można zostać skazanym najwyższym wyrokiem kary w Polsce, a jak skazuje się za granicą? Jakie prawa i obowiązki mają „dożywotniacy”? W końcu – czego nie wiemy o karze dożywotniego pozbawienia wolności?

Interesuje Cię dożywotnie pozbawienie wolności? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne 3/20201 (tekst Anny Rychlewicz pt. “Dożywocie bez tajemnic”). Cały numer do kupienia TUTAJ.