Kobieta w więzieniu, czyli kary w zależności od płci

Kara pozbawienia wolności – zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn – ma taki sam cel. Założenia resocjalizacyjne czy przepisy, według których kształtuje się więzienna rzeczywistość – w obu przypadkach – są takie same. Różnią się natomiast standardy wykonywania kary. Podstawową różnicą jest indywidualizacja wykonywania kary w zależności od płci. Jakie przywileje ma kobieta w więzieniu?

Według ustawy Kodeksu karnego wykonawczego kobiety odbywają karę w zakładzie karnym typu półotwartego. Wyjątkiem mogą być jedynie sytuacje, kiedy stopień demoralizacji kobiety lub względy bezpieczeństwa rodzą konieczność skierowania jej do zakładu zamkniętego. Pobyt w środku typu półotwartego oznacza, że kobieta może podjąć zatrudnienie czy edukację poza zakładem, może korzystać z własnej odzieży, a po terenie zakładu poruszać się w ustalonym porządku wewnętrznym. Co więcej, skazana odbywająca karę w zakładzie karnym typu półotwartego może skorzystać z przepustek – nie częściej niż raz na dwa miesiące i na łączny okres nieprzekraczający 14 dni w roku.

Czy kobieta w więzieniu ma jakieś przywileje?

Więzienie – prawdziwie męski świat. Przynajmniej tak jest postrzegane. Kobiety – słaba płeć, której delikatność i subtelność nie pozwala na czynienie zła. Kolejny stereotyp. Więzienie dla kobiet – przestrzeń, w której ścierają się te dwa pozornie różne światy. Czy kobieta w rzeczywistości penitencjarnej ma jakieś przywileje? Jak to jest być kobietą za kratami?

Kobiety w zakładach karnych w Polsce to niecałe 4 procent populacji osadzonych. Wymagają one szczególnej opieki penitencjarnej, ponieważ znacznie gorzej znoszą odbywanie kary w warunkach izolacji i z trudem przystosowują się do rzeczywistości więziennej. Ograniczenia w zakresie swobody ubioru czy niedogodności związane z utrzymywaniem higieny osobistej odczuwają znacznie dotkliwiej niż mężczyźni. Delikatność i wrażliwość płci żeńskiej uwzględnił również polski system penitencjarny, który w przypadku kobiet, dopuścił pewne odstępstwa od ogólnych zasad odbywania kar. Wszystko po to, by dostosować je do potrzeb oraz warunków osobistych i właściwości psychofizycznych skazanych.

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja kobiet za kratami? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne (tekst Anny Rychlewicz pt. “Być kobietą… w więzieniu”). Cały numer do kupienia TUTAJ.