Zakład karny otwarty. Na czym polega?

Polskie prawo penitencjarne wyróżnia 4 rodzaje zakładów karnych, które różnią się stopniem zabezpieczenia i izolacji. Jednym z nich jest zakład karny otwarty.

Komisja penitencjarna decyduje do jakiego zakładu trafi skazany. Do jej zadań należy także określenie, w jakim systemie ma być odbywana kara.

W Polsce istnieją 4 rodzaje zakładów karnych. Wśród nich wyróżnia się zakłady karne dla:

  • młodocianych,
  • odbywających karę po raz pierwszy,
  • recydywistów penitencjarnych,
  • odbywających karę aresztu wojskowego.

Każdy z wymienionych zakładów może różnić się stopniem zabezpieczenia i izolacji więźniów. W Polsce, zakłady karne można zorganizować jako:

  • zakład karny zamknięty,
  • półotwarty,
  • otwarty.

Zakład karny otwarty. Czym wyróżnia się wyróżnia? Przede wszystkim tym, że osadzeni są zatrudniani poza terenem zakładu, mogą uczestniczyć w szkoleniach i zajęciach bez konwojenta. Skazany odbywający karę w zakładzie otwartym ma prawo do nieograniczonej liczby widzeń, a wszystkie rozmowy i korespondencje nie podlegają kontroli ani cenzurze.

Chcesz poznać specyfikę zakładu półotwartego? Zerknij TUTAJ.

Poszukaj nas na facebooku. Codziennie publikujemy słowa z grypsery/ Znajdziesz nas TUTAJ.