Oszuści polowali na amatorów luksusowych samochodów

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu skierowano akt oskarżenia przeciwko 21 osobom za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oszuści dokonali  szeregu przestępstw przy oferowaniu sprzedaży luksusowych samochodów.

W toku postępowania prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu ustalił, że grupa działała w okresie od sierpnia 2018 r. do kwietnia 2020 r.

Prokurator zarzucił oskarżonym kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Wobec Rafała Ł., któremu prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą do chwili obecnej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Oszuści: 200 osób pokrzywdzonych i 5 milionów złotych szkody

W trakcie śledztwa ustalono, że pokrzywdzeni nawiązywali kontakt z Rafałem Ł., którego centrum aktywności przestępczej była miejscowość Jelcz- Laskowice, lub innymi osobami dzwoniąc pod numer telefonu podany w ofercie internetowej. Następnie prowadzili korespondencję poprzez pocztę elektroniczną, otrzymując zdjęcia i specyfikację oferowanych pojazdów.

Po wpłaceniu zaliczki byli informowani, że transakcja nie zostanie zrealizowana i zostaną im zwrócone pieniądze. Dla uwiarygodnienia oferty uzgodnieniom stron towarzyszyło sporządzanie umów sprowadzenia pojazdów oraz wystawianie faktur zaliczkowych, a także faktur korygujących.

W ten sposób doprowadzono do pokrzywdzenia prawie dwustu osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę około 5 milionów złotych. Jak ustalił prokurator do popełniania przestępstw wykorzystywano dane różnych podmiotów gospodarczych, w tym głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do śledztwa połączono kilkadziesiąt postępowań karnych prowadzonych w różnych regionach Polski w związku ze składanymi przez pokrzywdzonych zawiadomieniami o przestępstwach.

Oszustwo przy zakupie samochodu. Na czym polega i co za nie grozi?

Zakup pojazdu to znaczny wydatek, który zwykle wiąże się z długimi poszukiwaniami i porównywaniem ofert. Mając w perspektywie wydanie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, każdy chce kupić jak najlepszy samochód, który posłuży przynajmniej przez kilka lat.

Czym jest przestępstwo oszustwa?

Przestępstwo oszustwa, które zostało zdefiniowane w art.286 Kodeksu Karnego polega na wprowadzeniu w błąd lub wykorzystaniu błędnego przeświadczenia drugiej osoby celem doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dla osiągnięcia korzyści majątkowej.

Aby zaistniało przestępstwo oszustwa konieczne jest:

 • wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie błędnego przeświadczenia drugiej osoby, np. strony umowy
 • doprowadzenie osoby wprowadzonej w błąd do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
 • działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Zakup auta. Kiedy może dojść do przestępstwa oszustwa?

Do oszustwa przy zakupie samochodu dochodzi wówczas, gdy sprzedawca wprowadził w błąd kupującego co do istotnych cech – właściwości sprzedawanego samochodu. Zalicza się do nich np. stan prawny pojazdu, przebieg samochodu, ilość i zakres dotychczasowych szkód komunikacyjnych.

Przestępstwo zostaje zatem popełnione kiedy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli uzyskania jaka najwyższej ceny sprzedaży, wprowadza się w błąd kupującego przekazując mu nieprawdziwe informacje.

UWAGA! Sprzedawca pojazdu popełnia oszustwo przy zakupie samochodu, tylko wówczas, gdy działa umyślnie, a więc w sposób świadomy i celowy. Tym samym nie popełnia się przestępstwa oszustwa, jeśli przekazuje się kupującemu niezgodne z prawdą informacje dotyczące samochodu samemu będąc przekonanym, że są prawdziwe.

Do oszustwa przy zakupie samochodu dochodzi wówczas, gdy błąd, w jaki został wprowadzony przez sprzedawcę kupujący był błędem istotnym. W praktyce oznacza to, że był ważnym czynnikiem przemawiającym za zakupem samochodu po uzgodnionej ze sprzedawcą cenie.

Przykładowe oszustwa przy zakupie auta:

 • cofanie licznika
 • sprzedaż kradzionego pojazdu
 • sfałszowane książki serwisowe
 • zatajenie istotnych szkód po wypadkowych
 • Co grozi za przestępstwo oszustwa?

Kupujący może złożyć zawiadomienie o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa oszustwa z art.286 par. 1 Kodeksu Karnego.

Przestępstwo oszustwa obejmuje 3 odmiany w zależności od wagi popełnionego przestępstwa:

 • zwykłe przestępstwo oszustwa – uregulowane w art.286 par. 1 Kodeksu Karnego zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat
 • przestępstwo oszustwa – wypadek mniejszej wagi – uregulowane w art.286 par. 3 Kodeksu Karnego – zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku
 • przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości – uregulowane w art.294 par. 1 Kodeksu Karnego – zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

źródło: pk.gov.pl, motofakty.pl

fot. pixabay.com