Poznaj zakład karny typu zamkniętego

Polskie prawo penitencjarne wyróżnia 4 rodzaje zakładów karnych, które różnią się stopniem zabezpieczenia i izolacji. Jednym z nich jest zakład karny typu zamkniętego.

Komisja penitencjarna decyduje do jakiego zakładu trafi skazany. Do jej zadań należy także określenie, w jakim systemie ma być odbywana kara.

W Polsce istnieją 4 rodzaje zakładów karnych. Wśród nich wyróżnia się zakłady karne dla:

  • młodocianych,
  • odbywających karę po raz pierwszy,
  • recydywistów penitencjarnych,
  • odbywających karę aresztu wojskowego.

Każdy z wymienionych zakładów może różnić się stopniem zabezpieczenia i izolacji więźniów. W Polsce, zakłady karne mogą być zorganizowane jako:

  • zakład karny zamknięty,
  • półotwarty,
  • otwarty.

Zakład karny typu zamkniętego – cele mieszkalne mogą być otwarte w porze dziennej na ściśle określonych zasadach. Dopuszcza się zatrudnienie skazanych poza terenem zakładu karnego, jednak odbywa się to w pełnym systemie konwojowania. Wszelkie zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia sportowe czy nauczanie, mogą odbywać się tylko i wyłącznie na terenie więzienia. Skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia, jednak o odzieży decyduje dyrektor zakładu. Każdemu osadzonemu, za zgodą dyrektora, przysługują dwa widzenia w miesiącu. Każde z nich odbywa się jednak pod nadzorem administracji, podobnie jak każda odbyta rozmowa telefoniczna.

Chcesz poznać charakterystykę zakładu karnego otwartego? Zerknij TUTAJ.