Programy readaptacji w zakładach karnych

Programy readaptacji w zakładach karnych. Znaczna część kobiet przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej to osoby zdemoralizowane, uzależnione od alkoholu lub środków odurzających, ofiary przemocy domowej, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi. Kobiety te, przez okres odbywania wyroku, pozostają pod opieką terapeutów. A w odpowiedzi na ich potrzeby prowadzone są liczne programy tematyczne.

     – W Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie wdrożony został między innymi program społecznej readaptacji. Jest on realizowany poprzez warsztaty z obszaru kompetencji rodzicielskich czy indywidualne warsztaty teatralne. Mają one na celu zwrócenie uwagi skazanych na istotę kompetencji wychowawczych oraz podtrzymanie więzi pomiędzy osadzonym rodzicem a dzieckiem. Liczne programy readaptacji realizowane są także poprzez warsztaty z arteterapii, które mają na celu minimalizowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych poprzez redukcję emocji – mówi kpt. Katarzyna Dudek.

 Z kolei na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu realizowany jest program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu integracji rodzin oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pt. „Macierzyństwo”.

     – Program skierowany jest do kobiet pozbawionych wolności, które są rodzicami lub sprawują opiekę nad dziećmi przysposobionymi. Jego głównym celem jest readaptacja społeczna skazanych, przewartościowanie ich postaw na społecznie pożądane. A tym samym zapobieganie powrotowi do przestępczości – informuje por. Piotr Hamera – Starszy Inspektor Działu Organizacyjno-Prawnego i Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Nie tylko programy readaptacji w zakładach karnych

Więzienie – prawdziwie męski świat. Przynajmniej tak jest postrzegane. Kobiety – słaba płeć, której delikatność i subtelność nie pozwala na czynienie zła. Kolejny stereotyp. Więzienie dla kobiet – przestrzeń, w której ścierają się te dwa pozornie różne światy. Czy kobieta w rzeczywistości penitencjarnej ma jakieś przywileje? Jak to jest być kobietą za kratami?

Kobiety w zakładach karnych w Polsce to niecałe 4 procent populacji osadzonych. Wymagają one szczególnej opieki penitencjarnej, ponieważ znacznie gorzej znoszą odbywanie kary w warunkach izolacji i z trudem przystosowują się do rzeczywistości więziennej. Ograniczenia w zakresie swobody ubioru czy niedogodności związane z utrzymywaniem higieny osobistej odczuwają znacznie dotkliwiej niż mężczyźni. Delikatność i wrażliwość płci żeńskiej uwzględnił również polski system penitencjarny. W przypadku kobiet, dopuścił pewne odstępstwa od ogólnych zasad odbywania kar. Wszystko po to, by dostosować je do potrzeb oraz warunków osobistych i właściwości psychofizycznych skazanych.

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja kobiet za kratami? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne (tekst Anny Rychlewicz pt. „Być kobietą… w więzieniu”). Cały numer do kupienia TUTAJ.