Przywileje kobiet w ciąży i matek karmiących w więzieniu

Przywileje kobiet w ciąży i matek karmiących w więzieniu. Według Kodeksu karnego wykonawczego kobiet ciężarnych, karmiących lub tych sprawujących opiekę nad dzieckiem w Domach dla Matki i Dziecka nie stosuje się kar dyscyplinarnych polegających na umieszczeniu skazanej w celi izolacyjnej czy ograniczenia możliwości otrzymania paczek żywnościowych.

Ponadto, wobec przyszłych matek nie wolno stosować środków przymusu bezpośredniego, takich jak siła fizyczna, kajdanki, kask ochronny czy pasy obezwładniające. Kobietom ciężarnym i karmiącym, a także matkom odbywającym karę wraz ze swoim dzieckiem przysługuje prawo do dłuższego spaceru. A ze względu na specyficzne potrzeby żywnościowe kobiet w okresie ciąży, mają one także prawo do dodatkowych zakupów artykułów spożywczych dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym.

Ciężarne i matki w więzieniu

Więzienie – prawdziwie męski świat. Przynajmniej tak jest postrzegane. Kobiety – słaba płeć, której delikatność i subtelność nie pozwala na czynienie zła. Kolejny stereotyp. Więzienie dla kobiet – przestrzeń, w której ścierają się te dwa pozornie różne światy. Czy kobieta w rzeczywistości penitencjarnej ma jakieś przywileje? Jak to jest być kobietą za kratami?

Kobiety w zakładach karnych w Polsce to niecałe 4 procent populacji osadzonych. Wymagają one szczególnej opieki penitencjarnej, ponieważ znacznie gorzej znoszą odbywanie kary w warunkach izolacji i z trudem przystosowują się do rzeczywistości więziennej. Ograniczenia w zakresie swobody ubioru czy niedogodności związane z utrzymywaniem higieny osobistej odczuwają znacznie dotkliwiej niż mężczyźni. Delikatność i wrażliwość płci żeńskiej uwzględnił również polski system penitencjarny, który w przypadku kobiet, dopuścił pewne odstępstwa od ogólnych zasad odbywania kar. Wszystko po to, by dostosować je do potrzeb oraz warunków osobistych i właściwości psychofizycznych skazanych.

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja kobiet za kratami? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne (tekst Anny Rychlewicz pt. „Być kobietą… w więzieniu”). Cały numer do kupienia TUTAJ.