Rozmieszczenie osadzonych w celach mieszkalnych

Rozmieszczenie osadzonych w celach mieszkalnych – zgodnie z przepisami prawa, przy umieszczaniu skazanej w celi mieszkalnej bierze się pod uwagę w szczególności decyzję klasyfikacyjną, konieczność oddzielenia skazanej od tymczasowo aresztowanej czy potrzebę zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Szczególną uwagę przykłada się także do zaleceń lekarskich czy psychologicznych. Przydzielając kobiety do poszczególnych cel należy wziąć także pod uwagę potrzeby kształtowania właściwej atmosfery wśród skazanych, zapobieganie samoagresji i popełnianiu przestępstw w trakcie odbywania kary. Co więcej, recydywistki penitencjarne nie mogą być osadzone w jednej celi ze skazaną karaną po raz pierwszy oraz osobą młodocianą. Psycholog penitencjarny zwraca także uwagę na istotę doświadczenia oraz intuicji wychowawcy podczas rozdzielania osadzonych, ponieważ to on ma najlepsze rozeznanie w swojej grupie wychowawczej.

Nie tylko rozmieszczenie osadzonych w celach

Więzienie – prawdziwie męski świat. Przynajmniej tak jest postrzegane. Kobiety – słaba płeć, której delikatność i subtelność nie pozwala na czynienie zła. Kolejny stereotyp. Więzienie dla kobiet – przestrzeń, w której ścierają się te dwa pozornie różne światy. Czy kobieta w rzeczywistości penitencjarnej ma jakieś przywileje? Jak to jest być kobietą za kratami?

Kobiety w zakładach karnych w Polsce to niecałe 4 procent populacji osadzonych. Wymagają one szczególnej opieki penitencjarnej, ponieważ znacznie gorzej znoszą odbywanie kary w warunkach izolacji i z trudem przystosowują się do rzeczywistości więziennej. Ograniczenia w zakresie swobody ubioru czy niedogodności związane z utrzymywaniem higieny osobistej odczuwają znacznie dotkliwiej niż mężczyźni. Delikatność i wrażliwość płci żeńskiej uwzględnił również polski system penitencjarny. W przypadku kobiet, dopuścił pewne odstępstwa od ogólnych zasad odbywania kar. Wszystko po to, by dostosować je do potrzeb oraz warunków osobistych i właściwości psychofizycznych skazanych.

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja kobiet za kratami? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne (tekst Anny Rychlewicz pt. „Być kobietą… w więzieniu”). Cały numer do kupienia TUTAJ.