Sosnowiec: „Child Alert” nie jest już potrzebny

Sosnowiec: Tutejsi kryminalni przez kilkadziesiąt godzin prowadzili intensywne poszukiwania 11-letniej Wiktorii. Nastolatka zaginęła 5 sierpnia br. Policjanci odnaleźli dziewczynkę w poniedziałek przed godziną 7.00. Do sprawy uprowadzenia małoletniej został zatrzymany mężczyzna. Śledztwo w tej sprawie wszczęła i nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Wszczęte postępowanie wyjaśni wszelkie okoliczności i szczegóły związane z jej zaginięciem.

Policjanci z Sosnowca otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 11-letniej Wiktorii 5 sierpnia 2023 roku około godziny 22.00. Z przekazanych informacji wynikało, że dziecko wyszło z miejsca zamieszkania około godziny 19.00 i przez około 3 godziny nie powróciło, a telefon, który miało przy sobie był nieaktywny.Policjanci z pełnym zaangażowaniem sprawdzali każdy trop, docierali do osób, które jako ostatnie miały kontakt z małoletnią. W poszukiwania zaangażowali się kryminalni ze śląskiego wydziału poszukiwań i identyfikacji osób. Przy współpracy z funkcjonariuszami państwowej i ochotniczej straży pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesywali teren, gdzie dziewczynka widziana byłą po raz ostatni. Do działań wykorzystano również psy służbowe.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, policjanci ustalili, że życiu i zdrowiu 11-latki może zagrażać niebezpieczeństwo. Dlatego do poszukiwań zaangażowano również policjantów z Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 6 sierpnia 2023 roku o godzinie 19.40 Komenda Główna Policji uruchomiła system powiadamiania Child Alert.

Dzięki tej współpracy przed godziną 7.00 policjanci odnaleźli Wiktorię. Dziewczynka była cała i zdrowa. Do sprawy uprowadzenia małoletniej zatrzymano mężczyznę. Śledztwo w tej sprawie wszczęła i nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Wszczęte postępowanie wyjaśni wszelkie okoliczności i szczegóły związane z jej zaginięciem.

Sosnowiec: alertu już nie ma, ale co warto wiedzieć

Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków), dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Koncepcja platformy opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim Policji i mediów, które z racji błyskawicznej współpracy są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego dziecka masowemu gronu odbiorców.

Więcej informacji o Child Alert znajdziecie TUTAJ

System Child Alert funkcjonuje obecnie w kilkunastu krajach na całym świecie. W Europie 16 państw posiada podobne systemy – jak dotąd w 8 z nich alerty były uruchamiane przynajmniej jednokrotnie (Belgia, Republika Czeska, Francja, Grecja, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania i Polska). Na mocy deklaracji Parlamentu Europejskiego do programu przyłączać się będą także kolejne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wszystkie te kraje stosują w praktyce założenia programu, które odnoszą się do wsparcia organizacji porządku publicznego w poszukiwaniu osób zaginionych, poprzez proces natychmiastowego alarmowania społeczeństwa o zaginięciu dziecka. Narzędziem, dzięki któremu komunikat o zaginięciu będzie rozpowszechniany wśród społeczeństwa, będą przede wszystkim szeroko pojęte środki masowego przekazu.

Doświadczenia wyżej wymienionych krajów w funkcjonowaniu systemu przemawiają za wysoką skutecznością pomyślnego rozwiązywania spraw zaginionych dzieci za pomocą uruchomionego programu. W niektórych krajach odnotowuje się nawet 100% skuteczność Child Alertu.

W 2015 roku w Europie – systemy uruchamiane były 23 razy (w 2014 roku – 25). 12 dzieci z 23 odnalezionych zostało jeszcze tego samego dnia. Średni wiek zaginionego dziecka, którego dotyczył alert wynosi 10 lat. Najwięcej alertów ogłoszono w Republice Czeskiej – 14. W Polsce system uruchamiano dwukrotnie. W 2015 roku odnaleziono wszystkie dzieci, które poszukiwano z użyciem wsparcia Amber/Child Alert.

– 52 % dzieci odnaleziono pierwszego dnia poszukiwań

– 91 % odnaleziono w ciągu tygodnia

– 100% dzieci zostało odnalezionych w ciągu miesiąca.

(dane AMBER Alert Europe)

Child Alert: jak to się zaczęło…

W Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie Child Alert funkcjonuje pod nazwą “AMBER Alert”- od imienia porwanej i brutalnie zamordowanej w 1996 roku 9-letniej Amber Hagerman z Teksasu. To właśnie po tej tragedii mieszkańcy Arlington, skąd pochodziła dziewczynka, doprowadzili do utworzenia AMBER, czyli America’s Missing Broadcast Emergency Response. To system szybkiej informacji o zaginionych dzieciach, wykorzystujący wszelkie dostępne media. Istnieje on także w Europie pod nazwą Child Alert. Na terenie Unii Europejskiej system szybkiego powiadamiania o zaginięciu dziecka działa za pośrednictwem infolinii 116 000.

Źródło: policja.pl