Środki oddziaływania penitencjarnego: praca i nauka

Jednym ze środków oddziaływania penitencjarnego jest praca. Odgrywa ona istotną rolę w procesie przygotowania skazanych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, już po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Oprócz funkcji typowo ekonomicznych, ma ona przyczynić się do kształtowania tożsamości człowieka, jego postaw i przekonań, a także wyznawanych wartości. To właśnie dlatego, w przypadku osób osadzonych i niedostosowanych do życia w społeczeństwie, pełni ona funkcję oddziaływania korekcyjnego i terapeutycznego. Kolejnym niezwykle istotnym środkiem oddziaływania penitencjarnego jest także nauka, rozwijanie swoich umiejętności czy poszerzanie horyzontów.     

W zakładach karnych organizowane są liczne kursy, szkolenia czy zajęcia kulturalno-oświatowe, które skierowane są do osadzonych kobiet. Największym zainteresowaniem cieszą się bez wątpienia kursy przyuczające do zawodu fryzjera czy opiekunki osób niepełnosprawnych – informuje kpt. Katarzyna Dudek.

Nie tylko środki oddziaływania penitencjarnego

Więzienie – prawdziwie męski świat. Przynajmniej tak jest postrzegane. Kobiety – słaba płeć, której delikatność i subtelność nie pozwala na czynienie zła. Kolejny stereotyp. Więzienie dla kobiet – przestrzeń, w której ścierają się te dwa pozornie różne światy. Czy kobieta w rzeczywistości penitencjarnej ma jakieś przywileje? Jak to jest być kobietą za kratami?

Kobiety w zakładach karnych w Polsce to niecałe 4 procent populacji osadzonych. Wymagają one szczególnej opieki penitencjarnej, ponieważ znacznie gorzej znoszą odbywanie kary w warunkach izolacji i z trudem przystosowują się do rzeczywistości więziennej. Ograniczenia w zakresie swobody ubioru czy niedogodności związane z utrzymywaniem higieny osobistej odczuwają znacznie dotkliwiej niż mężczyźni. Delikatność i wrażliwość płci żeńskiej uwzględnił również polski system penitencjarny. W przypadku kobiet, dopuścił pewne odstępstwa od ogólnych zasad odbywania kar. Wszystko po to, by dostosować je do potrzeb oraz warunków osobistych i właściwości psychofizycznych skazanych.

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja kobiet za kratami? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne (tekst Anny Rychlewicz pt. „Być kobietą… w więzieniu”). Cały numer do kupienia TUTAJ.