W Żywcu katecheta molestował uczennicę

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu to publiczna placówka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Każdego dnia prowadzone są w nim zajęcia dla około 200 podopiecznych.

W tym samym miejscu, w 2012 roku, doszło do pierwszego zdarzenia, które na jaw wyszło dopiero po kilku latach. Wtedy katecheta Jakub W. doprowadził małoletnią uczennicę do obcowania płciowego. Do kolejnych zdarzeń doszło w 2016 i 2017 roku. Wówczas ofiarami mężczyzny padły dwie niepełnoletnie dziewczyny i jedna osoba pełnoletnia. Wszystkie zmuszono do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. W zamian mężczyzna miał im obiecywać korzyści majątkowe. Śledztwo w sprawie wszczęto dopiero pod koniec 2017 roku, kiedy podejrzenie popełnienia przestępstwa złożyła nowa dyrektorka placówki. W marcu 2018 roku mężczyznę skazano na 5,5 roku pozbawienia wolności oraz zakaz wykonywania zawodów związanych z wychowaniem i edukacją małoletnich przez okres 15 lat. Do odpowiedzialności pociągnięta została również była dyrektorka ośrodka, która wiedząc o molestowaniu jednej z podopiecznych, nigdy tego nie zgłosiła.

Nie tylko katecheta w Żywcu, który molestował uczennicę

Wydaje się, że przemoc rówieśnicza i agresja wymierzona w stronę szkolnych kolegów to zjawiska na stałe wpisane w szkolną rzeczywistość. Na jej straży stoi między innymi kadra pedagogiczna, która nie powinna ignorować zgłoszeń o przemocy, a na nie reagować. Tymczasem za szkolnymi murami bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy to uczniowie padają ofiarami pedagogów.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje przemoc rówieśniczą jako jedno ze zjawisk najbardziej zagrażających zdrowiu psychicznemu dzieci. Według najnowszych danych UNICEF, ponad połowa dzieci na całym świecie doświadcza takiej przemocy. W Polsce z kolei 35 proc. dzieci jest obiektem aktów agresji ze strony swoich rówieśników. Ogromna ich część ma miejsce w szkolnych murach. W tych samych dochodzi do innych, równie tragicznych zdarzeń. Zdarzeń, za którymi stoją ci, którzy powinni być wzorem, autorytetem, inspiracją.

Chcesz poznać inne – tego typu historie? Sięgnij po Detektywa 9/2022 (tekst Anny Rychlewicz pt. Za szkolną bramą). Cały numer do nabycia TUTAJ.