Wakaty w policji. Brakuje policjantów

Wakaty w policji nie są zaskoczeniem. O tym, że w policji jest źle i trudno skompletować obsadę posterunków i komisariatów,  media informują od dawna. Teraz są na to twarde dane.

– Etatów policji na 2024 rok jest 108 909 etatów, a zatrudnienie 96 698 zatem wakat wynosi 10 411 etatów, co stanowiło 9,74 procent – mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek na posiedzeniu sejmowej komisji.

Oznacza to, że nie ma jednego na dziesięciu funkcjonariuszy potrzebnych do właściwego działania policji. Najgorzej jest w garnizonach śląskim i warszawskim, gdzie na każdego przyjmowanego do służby funkcjonariusza przypada aż dziewięciu odchodzących na emeryturę.

– Jest to potężny problem. Świetnie, że to wczoraj padło z ust wiceministra Mroczka, który stwierdził, że sytuacja jest bliska tego, żeby bezpieczeństwo wewnętrzne państwa było zagrożone – ocenia przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Problemy kadrowe dotyczą głównie wydziału cyberprzestępczości, w którym z 800 etatów zapełnionych jest jedynie 487. Braki kadrowe widać również w służbie prewencyjnej i kryminalnej, gdzie ubyło odpowiednio 3,4 tys. i 1,5 tys. policjantów.

Jednym z czynników wpływających na braki kadrowe w policji jest niska atrakcyjność finansowa służby. Obecnie średnie uposażenie policjanta to niecałe 7 tys. zł brutto. Idąc np. do wojska, można liczyć na podobne zarobki, a często mniejsze obciążenie pracą.

Dodatkowo funkcjonariusze coraz chętniej przechodzą na emeryturę, zamiast pozostać w służbie. Przynajmniej część emerytów do pozostania w policji z pewnością przekonałyby wyższe zarobki, na co wskazują związkowcy.

Zarobki policjantów w 2024 r. są  wyższe niż w ubiegłym roku. To za sprawą podwyższenia kwoty bazowej o 20%. To właśnie od kwoty bazowej oblicza się podstawę uposażenia zasadniczego, która jest różna dla kursantów, dzielnicowych, kierowników wyższego szczebla oraz komendantów. Z podstawy wylicza się całkowitą pensję różnych pracowników, dołączając odpowiednie kwotowe dodatki. 

Policyjne wynagrodzenia są zależne od wielu czynników. Składowymi uposażenia są:

– wynagrodzenie zasadnicze, które jest zależne od grupy zaszeregowania,

– dodatek stażowy,

– dodatek służbowy, funkcyjny oraz za stopień.

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji może pełnić:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Źródło: tvn24.pl, policja.pl

Fot. policja.pl