Bezpieczeństwo w pociągach: statystycznie nie jest źle!

Bezpieczeństwo w pociągach to temat przerabiany od wielu lat. Na forach internetowych można przeczytać liczne wątki dotyczące złodziei, napadów, kradzieży kieszonkowych. Opinie są skrajne – jedni opisują grupy złodziei przeczesujące pociągi inni nie widzą problemu bo przecież im się nic nie stało, ani nie widzieli nikogo podejrzanego. Prawda jak zawsze leży pośrodku.

 Jak to jest z tymi kradzieżami w pociągach? Czy rzeczywiście najbardziej niebezpieczne są nocne, długie kursy. Jak sprawić, by podróż pociągiem nocnym jest bezpieczna dla pasażerów? Czy liczba kradzieży, pobić i rozbojów z roku na rok rośnie, a może maleje?

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło dane pochodzące z ostatnich 10 lat, z których wynika, że liczba kradzieży na szkodę podróżnych utrzymuje się na pewnym stałym poziomie. W 2015 roku odnotowano najwięcej kradzieży, bo było ich 529, natomiast najmniej w 2020

Bezpieczeństwo w pociągach: Kradzieże na szkodę podróżnych

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury liczba przestępstw w kategorii „rozboje” uległa znacznemu zmniejszeniu. Sześć przypadków w całym 2019 roku, który de facto był bardzo dobry rokiem dla kolei, kiedy to przewieziono rekordową liczbę pasażerów wygląda bardzo optymistycznie. Widać spadkową tendencję tego typu zdarzeń.

Rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze

Niestety w dalszym ciągu z danych zebranych przez Straż Ochrony Kolei wynika, że w pociągach nocnych dochodzi również do pobić. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, najwięcej było ich w 2012 roku, bo aż 18. Dane te dotyczą liczby zdarzeń zarejestrowanych przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei.

PKP Intercity od 2016 roku zatrudnia agentów ochrony do zabezpieczania pociągów na trasach, gdzie wcześniej zdarzały się kradzieże. W latach 2016-2017 w ten sposób chroniono 12 pociągów na dobę. W okresie 2018-2019 zabezpieczano 16 pociągów na dobę. Obecnie ochroniarze, którzy swoje obowiązki spełniają „po cywilu”, chronią 20 pociągów na dobę. Ponadto w okresie wakacyjnym kontrolowanych jest dodatkowo 10 pociągów na dobę. Agenci ochrony swoje obowiązki spełniają również w pociągach nocnych.

W 2020 r. mniej było zdarzeń na obszarach kolejowych. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przeprowadzili 13 424 kontrole skupów złomów, ponad 70 tysięcy patroli na przejazdach kolejowo-drogowych i w miejscach nielegalnych przejść. Aktywne działania SOK to także dodatkowe zaangażowanie w przeciwdziałanie rozszerzania się pandemii koronawirusa.

Jest bezpieczniej!

Zwiększa się skuteczność działań Straży Ochrony Kolei. O ponad 14% mniej zdarzeń było w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. W 2019 r. było 7535 zdarzeń, a w 2020 r. – 6443. O około 50% zanotowano spadek zdarzeń w okresie 2014 – 2020 r.

Najwięcej, o ponad 33% spadła liczba zarejestrowanych przypadków kradzieży elementów toru, taboru, narzędzi oraz przewożonych towarów, w tym węgla. Zanotowano ponad 20% mniej przypadków kradzieży i dewastacji urządzeń na przejazdach kolejowo drogowych. O 10% spadła,  liczba kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury kolejowej na czynnych liniach kolejowych. Funkcjonariusze SOK w 2020 r. ujęli 1 815 sprawców kradzieży, dewastacji i wybryków chuligańskich. Funkcjonariusze pouczyli ponad 40 tys. osób, które nie przestrzegały przepisów na obszarze kolejowym i w pociągach. Nałożono ponad 22 tys. mandatów karnych.

By przeciwdziałać kradzieżom infrastruktury kontrolowane są punkty skupu złomu. W ubiegłym roku SOK przeprowadził blisko 13,5 tys. kontroli.

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych, do dyspozycji pozostaje całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei reagują na wszystkie zgłoszenia.

Źródło: Pytanianasniadanie.tv.pl, nakolei.pl, bezpieczny-przejazd.pl

Fot. Pixabay.com