Dlaczego brakuje policjantów? O tym mówią Polacy

Dlaczego brakuje policjantów? Nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Ze statystyk wynika, że 1 października 2023 roku w polskiej policji było dostępnych nieco ponad 107 tysięcy etatów.

Najwięcej z nich, bo aż ponad 65 tysięcy, przypadało na służbę prewencyjną. Kolejne prawie 31 tysięcy stanowiły etaty w służbie kryminalnej. Pozostałe stanowiska były rozdzielone między różne działy, takie jak służba śledcza, kontrterroryści, policjanci specjalizujący się w zwalczaniu cyberprzestępczości, a także kierownictwo.

Niestety, mimo tak dużej liczby dostępnych etatów, tylko nieco ponad 95 tysięcy było obsadzonych na początku października 2023 roku. Oznacza to, że ponad 11 procent stanowisk pozostawało nieobsadzonych.

Niskie wynagrodzenie: Początkujący policjant zarabia około 3500, po kilkumiesięcznymn kursie tysiąc złotych zł netto. To jest kwotą nieatrakcyjną w porównaniu do innych zawodów wymagających podobnego wykształcenia i predyspozycji.

Ciężkie warunki pracy: Policjanci często pracują w stresie, narażeni są na niebezpieczeństwo i niewybredne zachowania ze strony innych osób. Praca w systemie zmianowym i dyżury nocne również negatywnie wpływają na komfort pracy.

Brak prestiżu: Zawód policjanta nie cieszy się już takim samym prestiżem jak kiedyś. Z jednej strony jest to efekt niskich płac, z drugiej strony negatywnego wizerunku policji kreowanego w mediach.

Duża liczba odejść: W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby odejść ze służby. Doświadczeni policjanci często odchodzą na emeryturę lub szukają lepiej płatnej pracy w innych sektorach.

Niewystarczająca liczba kandydatów: Mimo prowadzonych kampanii rekrutacyjnych, liczba kandydatów do służby w policji jest niewystarczająca. Zniechęca ich niska pensja, ciężkie warunki pracy i brak perspektyw na awans.

Długi proces rekrutacji: Proces rekrutacji do policji jest długi i skomplikowany, co zniechęca wielu potencjalnych kandydatów.

Brak reformy: Pomimo nagłaśniania problemu, władze nie wprowadzają kompleksowych reform, które mogłyby poprawić warunki pracy i płace policjantów.

Polityka: Upolitycznienie policji i wykorzystywanie jej do celów politycznych również negatywnie wpływa na morale i chęć do służby.

Skutkiem niedoboru policjantów jest mniejsza liczba patroli na ulicach, co może prowadzić do wzrostu przestępczości. Ponadto, przeciążeni pracą policjanci mogą być mniej efektywni w swoich działaniach.

Aby rozwiązać problem, konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, takich jak:

– Podniesienie wynagrodzeń policjantów do poziomu odpowiadającego ich obowiązkom i odpowiedzialności.

– Poprawa warunków pracy, m.in. poprzez zmniejszenie obciążenia pracą i zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego.

– Przywrócenie prestiżu zawodowi policjanta.

– Usprawnienie procesu rekrutacji.

– Wprowadzenie reformy strukturalnej policji.

– Ograniczenie wpływów politycznych na policję.

Dopiero kompleksowe działania na wielu płaszczyznach mogą doprowadzić do rozwiązania problemu niedoboru policjantów w Polsce.