Masowy mord: makabra sprzed wieków

Historia pełna jest informacji o masowych mordercach, którzy  za jednym zamachem pozbawiali życia większą grupę ludzi. Robili to własnoręcznie, lub zmuszali do tego innych. Czy  wiesz, że najstarsze takie zdarzenie odnotowano… no właśnie, kiedy?

W miejscowości Potočani w Chorwacji naukowcy odkryli miejsce pochówku 41 osób. Dowody świadczą o tym, że padły one ofiarą mordu. Niemal wszyscy zginęli od silnych ciosów w tył głowy.

– Badania DNA, w połączeniu z dowodami archeologicznymi i szkieletowymi – szczególnie tymi wskazującymi na systematyczną przemoc. Być może nawet w stylu egzekucji – odkrywają przed nami masową masakry. Wiele wskazuje przypadkowy pochówek 41 osób z wczesnej społeczności pasterskiej w obecnej wschodniej Chorwacji. Tak twierdzi James Ahern, profesor antropologii Uniwersytetu Wyoming z zespołu badającego stanowisko.

Odkrycie jest owocem prac, które rozpoczęły się 14 lat temu.

– W 2007 roku na chorwackim stanowisku przeprowadzono “ratunkowe” wykopaliska. Rozpoczęły się gdy pochówek został odkryty podczas budowy garażu na prywatnej ziemi – wyjaśnia James Ahern.

Początkowo grobowcem zajmował się archeologów kierowany przez Jacqueline Balen z Muzeum Archeologicznego w Zagrzebiu. Gdy zdano sobie sprawę z wagi odkrycia, do badań zaproszeni zostali naukowcy w Wyoming.

Nowe spojrzenie na człowieka epoki kamienia i miedzi

– Jest to najstarszy znany nam przypadek masowego mordu – podkreśla James Ahern. – W pewnym sensie odkrycie rzuca też nowe światło na temat  życia rolników w epoce kamienia i miedzi. Dotąd sądzono, że społeczności te żyły w małych wioskach i grupach pasterskich.

Analiza genetyczna wykazała, że 70 procent analizowanych szkieletów nie miało wśród zmarłych bliskich krewnych. Nie stwierdzono również różnic płciowych, gdyż liczba mężczyzn i kobiet znalezionych na stanowisku była niemal równa.

Wskazuje to, że masakra nie była wynikiem walk między mężczyznami (bitwy lub potyczki). Nie była też wynikiem odwetu wymierzonego w osobników określonej płci. Ślady najstarszego masowego mordu w dziejach sugerują także, że ludzie budowali duże osady na tych terenach ok. 1000 lat wcześniej niż dotąd sądzono.

Nie ma wątpliwości: to był masowy mord

U 13 z 41 osób zmasakrowanych ludzi stwierdzono obrażenia czaszki. Datowanie węglowe i badania archeologiczne dowiodły, że szczątki wszystkich osób w grobie zostały pochowane w tym samym czasie. Sugeruje to nagłą śmierć.

– U pozostałych ofiar nie wykryto śladów obrażeń na pozostałych szczątkach, co nie wyklucza gwałtownej śmierci – wskazuje James Ahern. – Osoby te mogły być duszone, pałowane, cięte lub dźgane w obszarach tkanek miękkich lub w sposób, który nie uszkodził leżących pod nimi kości.

Badacze mają zamiar przeanalizować ślady pyłków roślinnych z czasów, w których dokonano mordu. Ich hipoteza zakłada, że dramatyczne zdarzenie mogło mieć związek ze zmianami klimatycznymi. Te z kolei wiążą się z rywalizacją o zasoby, w tym dostęp do wody, pożywienia i paszy dla zwierząt.

źródło: www.polskieradio.pl