Najniebezpieczniejsze miasta w Polsce. Sprawdź ranking!

Najniebezpieczniejsze miasta w Polsce – czy zastanawiałeś się, gdzie – wedle statystyk – jest największe ryzyko, że padniesz ofiarą przestępstwa. Pewnie wiele osób pomyśli o wielkich metropoliach. Błąd i skucha. Wedle Głównego Urzędu Statystycznego jest to zimowa stolica Polski – Zakopane.

Dane, zebrane z Wojewódzkich Komend Policji, dotyczą przestępstw oraz stopnia ich wykrywalności przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych dla powiatów oraz miast na prawach powiatu. Obejmują liczbę przestępstw ogółem i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz w podziale na przestępstwa o charakterze kryminalnym, gospodarczym, przestępstwa drogowe, przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwa przeciwko mieniu. Im miasto wyżej w rankingu, tym przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest więcej. tak powstał ranking – Najniebezpieczniejsze miasta w Polsce

Liczba przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców jest oczywiście pewnym wyznacznikiem poziomu bezpieczeństwa w danym mieście, ale trzeba pamiętać, że wszystkie przestępstwa zostały potraktowane w tym zestawieniu jednakowo, niezależnie od rodzaju i szkodliwości społecznej. A przecież zabójstwo, gwałt czy brutalny rozbój ma zupełnie inną wagę niż kradzież z włamaniem czy oszustwo na kilkaset złotych.

Najniebezpieczniejsze miasta w Polsce. Szczegóły rankingu

Wysoka pozycja miasta w tym rankingu z pewnością nie jest powodem do zadowolenia, ale nie jest jednoznaczne z ogólnym poziomem niebezpieczeństwa w tymże mieście. Drobne przestępstwa nie wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tak samo jak poważne przestępstwa kryminalne. Dla pełniejszego obrazu do tabeli zostały dodane informacje o przestępstwach o charakterze kryminalnym, gospodarczym i drogowym – wszystkie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców  oparciu o dane GUS dla powiatów z 2020 roku.

1. Zakopane-  0,9, powiat tatrzański, woj. małopolskie;

2.  Chocianów – 0,8,  powiat polkowicki, woj. dolnośląskie

3.  Polkowice-  0,8,  powiat polkowicki, woj. dolnośląskie

4. Przemków –  0,8, powiat polkowicki, woj.  dolnośląskie

5.  Tarnobrzeg – 0,8,  powiat Tarnobrzeg, woj.  podkarpackie

6.  Boguszów-Gorce – 0,8,  powiat wałbrzyski, woj. dolnośląskie

7. Jedlina-Zdrój, – 0,8,  powiat wałbrzyski, woj. dolnośląskie

8. Szczawno-Zdrój 0,8 – powiat wałbrzyski, woj.  dolnośląskie

9. Głuszyca 0,8 – powiat wałbrzyski, woj.  dolnośląskie

10. Mieroszów – 0,8, woj.  powiat wałbrzyski,  dolnośląskie

11.  Nidzica – 0,7 powiat nidzicki, woj.  warmińsko-mazurskie

12. Chodzież – 0,7 powiat chodzieski, woj.  wielkopolskie

13.  Budzyń –  0,7,  powiat chodzieski,  wielkopolskie

14 Margonin 0,7 powiat chodzieski wielkopolskie

15 Szamocin – 0,9, powiat chodzieski, woj.  wielkopolskie

16.  Giżycko – 0,7, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

17. Ryn – 0,7, powiat giżycki warmińsko-mazurskie

18. Choszczno – 0,7, powiat choszczeński , woj. zachodniopomorskie

19. Drawno – 0,7, powiat choszczeński, woj.  zachodniopomorskie

 20. Pełczyce – 0,7, powiat choszczeński, woj.  zachodniopomorskie

To warto wiedzieć

Zgodnie z definicją Komendy Głównej Policji przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem (zbrodnią lub występkiem ściganym z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwem skarbowym, objęte postępowaniem przygotowawczym zakończonym w wyniku, którego potwierdzono zaistnienie czynu zabronionego).

Wskaźnik wykrywalności. To stosunek liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich – wyrażony w procentach.

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Obejmują dużą i zróżnicowaną grupę przestępstw oraz zdarzeń, w których prawo karne chroni życie i zdrowie człowieka.

W pierwszej kolejności wskazać zatem należy na zbrodnię zabójstwa, a także występki ciężkiego oraz średniego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek lekki, tzn. trwający poniżej 7 dni, także jest przestępstwem, jednakże ściganym wyłącznie z oskarżenia prywatnego.

Do drugiej grupy przestępstw zaliczyć należy przestępstwa związane z bójką, pobiciem oraz użyciem niebezpiecznego narzędzia w trakcie bójki.

Do trzeciej grupy należą przestępstwa związane z przerywaniem ciąży oraz okresem połogu.

Pozostałe przestępstwa z tej kategorii, to przestępstwa związane z nieudzieleniem pomocy, namawianiem do samobójstwa.

Źródło: polskawliczbach.pl

Fot. pixabay.com