Skazany na dożywocie ma różne prawa

Osoby skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności osadza się w zakładach karnych typu zamkniętego. Skazany na dożywocie może jednak ubiegać się o przeniesienie do zakładu półotwartego. Ale nie wcześniej niż po odbyciu przez niego co najmniej 15 lat kary. Po odbyciu 20 lat kary może natomiast starać się o przeniesienie do zakładu otwartego.

Co istotne, skazanemu przysługują także nagrody. Te mogą być przyznane po odbyciu co najmniej 15 lat kary. Wśród nich wyróżnić możemy zezwolenie na widzenie bez dozoru poza zakładem karnym na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin oraz zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni kalendarzowych. Wszystko jednak musi odbyć się za zgodą sędziego penitencjarnego.

Skazany na dożywocie – ciekawostki

Kara dożywotniego pozbawienia wolności, tak jak kiedyś kara śmierci, rodzi wiele pytań, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. Czy istnieje życie po dożywociu? Czy jest sens pozbawiać człowieka wolności do ostatnich dni jego życia? Jakie jest cel kary dożywotniego pozbawienia wolności? Jedni mówią, że „dożywotniacy” przecież nie mają nic do stracenia. Inni – że dożywocie wcale nie oznacza całego życia za kratkami.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest najsurowszą karą w polskim kodeksie karnym. Nie zawsze jednak nią była. Jej historia jest nieco zawiła. Tak, jak życiorysy osób na nią skazanych. Ich wina może nie pozostawiać żadnych wątpliwości, ale czas najwyższy rozwiać te, które może budzić sama kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Ostatni rok to czas ogromnych zmian przestępczości i zachowań społecznych. Polskie sądy orzekają coraz mniej tych najsurowszych kar – w 2020 roku zapadło „tylko” 20 wyroków skazujących na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tylko, ponieważ kilkanaście lat temu było ich o kilkadziesiąt więcej. A jak to jest z tym dożywociem? Za co można zostać skazanym najwyższym wyrokiem kary w Polsce, a jak skazuje się za granicą? Jakie prawa i obowiązki mają „dożywotniacy”? W końcu – czego nie wiemy o karze dożywotniego pozbawienia wolności?

Interesuje Cię dożywotnie pozbawienie wolności? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne 3/20201 (tekst Anny Rychlewicz pt. „Dożywocie bez tajemnic”). Cały numer do kupienia TUTAJ.