Specyfika odbywania kary przez kobiety

Specyfika odbywania kary przez kobiety. Kobiety mają znacznie większe trudności z przystosowaniem się do warunków izolacji penitencjarnej niż mężczyźni.

Grupa ta wymaga zastosowania zindywidualizowanych oddziaływań dostosowanych do ich potrzeb, a także warunków osobistych. Skazane kobiety przejawiają nieumiejętność wspólnego życia w zbiorowości, współżycia z innymi. Bardzo często reprezentują więc postawy egoistyczne oraz egocentryczne. Konsekwencją jest częste występowanie pomiędzy osadzonymi sytuacji spornych czy też konfliktowych.

     – W celach i korytarzach bardzo łatwo wybuchają kłótnie, a skazane irytują się z drobnych powodów. Knują intrygi, a niektóre z nich mają wręcz skłonności do płaczu oraz teatralnych zachowań. Główna różnica tkwi w tym, że osadzeni mężczyźni po wyjaśnieniu kwestii spornych zapominają o zajściu, natomiast u kobiet zalegają negatywne emocje. Te potrafią być mściwe, złośliwe – mówi kpt. Katarzyna Dudek.

Odbywanie kary przez kobiety

Więzienie – prawdziwie męski świat. Przynajmniej tak jest postrzegane. Kobiety – słaba płeć, której delikatność i subtelność nie pozwala na czynienie zła. Kolejny stereotyp. Więzienie dla kobiet – przestrzeń, w której ścierają się te dwa pozornie różne światy. Czy kobieta w rzeczywistości penitencjarnej ma jakieś przywileje? Jak to jest być kobietą za kratami?

Kobiety w zakładach karnych w Polsce to niecałe 4 procent populacji osadzonych. Wymagają one szczególnej opieki penitencjarnej, ponieważ znacznie gorzej znoszą odbywanie kary w warunkach izolacji i z trudem przystosowują się do rzeczywistości więziennej. Ograniczenia w zakresie swobody ubioru czy niedogodności związane z utrzymywaniem higieny osobistej odczuwają znacznie dotkliwiej niż mężczyźni. Delikatność i wrażliwość płci żeńskiej uwzględnił również polski system penitencjarny. W przypadku kobiet, dopuścił pewne odstępstwa od ogólnych zasad odbywania kar. Wszystko po to, by dostosować je do potrzeb oraz warunków osobistych i właściwości psychofizycznych skazanych.

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja kobiet za kratami? Sięgnij po Detektywa Wydanie Specjalne (tekst Anny Rychlewicz pt. „Być kobietą… w więzieniu”). Cały numer do kupienia TUTAJ.