Style charakteru. Człowiek i jego psychika

Style charakteru. Dlaczego przejawiamy skłonności do destrukcyjnych zachowań? Jaka jest ludzka natura?

Na te i inne pytania odpowiada autor tej książki, prezentując swój wielowymiarowy model osobowości człowieka. Jego opisowe nazwy poszczególnych stylów charakteru – na przykład dziecko znienawidzone, dziecko porzucone, dziecko wykorzystane – ukazują wpływ dziecięcych doświadczeń na późniejsze cechy osobowości i psychopatologię, a także ułatwiają właściwą diagnozę psychiatryczną.

Stephen M. Johnson – Amerykański doktor filozofii, psychoterapeuta i konsultant terapeutyczny.

Style charakteru, Stephen M. Johnson (Wydawnictwo Zysk i S-ka) – już w sprzedaży!