Zbójna na Podlasiu. Co tam się działo!

Była nauczycielką jednej ze szkół podstawowych w gminie Zbójna na Podlasiu. Miała 35 lat, gdy dopuściła się obcowania płciowego z 14-letnim uczniem.

Podstawą śledztwa, które toczyło się przed łomżyńskim sądem było zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożyli najprawdopodobniej rodzice chłopca. Akt oskarżenia obejmował uprowadzenie małoletniego poniżej 15. roku życia wbrew woli jego rodziców oraz kilkukrotne obcowanie płciowe z chłopcem. W trakcie postępowania kobieta została tymczasowo aresztowana, ponieważ złamała zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym. W styczniu 2021 roku została skazana na pół roku więzienia i pół roku prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Ponadto, na skazaną nałożono wówczas zakaz wykonywania zawodu nauczyciela przez okres 7 lat, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym przez 3 lata oraz obowiązek zapłaty 15 tys. zł zadośćuczynienia wykorzystanemu nastolatkowi.

Nie tylko Zbójna na Podlasiu

Wydaje się, że przemoc rówieśnicza i agresja wymierzona w stronę szkolnych kolegów to zjawiska na stałe wpisane w szkolną rzeczywistość. Na jej straży stoi między innymi kadra pedagogiczna, która nie powinna ignorować zgłoszeń o przemocy, a na nie reagować. Tymczasem za szkolnymi murami bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy to uczniowie padają ofiarami pedagogów.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje przemoc rówieśniczą jako jedno ze zjawisk najbardziej zagrażających zdrowiu psychicznemu dzieci. Według najnowszych danych UNICEF, ponad połowa dzieci na całym świecie doświadcza takiej przemocy. W Polsce z kolei 35 proc. dzieci jest obiektem aktów agresji ze strony swoich rówieśników. Ogromna ich część ma miejsce w szkolnych murach. W tych samych dochodzi do innych, równie tragicznych zdarzeń. Zdarzeń, za którymi stoją ci, którzy powinni być wzorem, autorytetem, inspiracją…

Chcesz poznać inne – tego typu historie? Sięgnij po Detektywa 9/2022 (tekst Anny Rychlewicz pt. Za szkolną bramą). Cały numer do nabycia TUTAJ.